Bảng giá

DỊCH VỤĐƠN VỊCHI PHÍ (VNĐ)
Niềng răng mắc loại kim loại thườngTrọn gói20.000.000 - 30.000.000
Niềng răng mức độ kim loại thường mức độ khó (răng lệch lạc nhiều)Trọn gói30.000.000 - 40.000.000
Trám răng thẩm mỹ1 Răng200.000 - 500.000
Hàn răng thẩm mỹ1 Răng100.000
Điều trị tủy răng trẻ em1 Răng300.000
Điều trị tủy răng người lớn1 Răng500.000
Tẩy trắng răng 2 Hàm1.500.000
Nhổ răng khôn mọc thẳng bằng máy  Piezotome 1 Răng1.500.000
Nhổ răng khôn mọc lệch 90 độ bằng máy  Piezotome 1 Răng2.500.000